Задължителен ДЗИ по избор
Английски език
Немски език
Френски език
Испански език
Италиански език
Руски език
Математика
Предметен цикъл "Философия"
История и цивилизация
География и икономика
Физика и астрономия
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
14. ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА